Odwierty do pomp ciepła


Zainstalowanie pompy ciepła gruntowej wiąże się z wykonaniem dolnego źródła w postaci pionowych gruntowych wymienników ciepła- zwanych potocznie sondami gruntowymi. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym do wykonania otworów o głębokości do 30m w celu wykorzystania ciepła z ziemi, nie jest wymagany projekt pod warunkiem, że wykonywane prace nie są prowadzone na terenach górniczych. Natomiast w przypadku wykonywania głębszych otworów do 100m wymagany jest projekt robót geologicznych. Zaletą pionowych wymienników ciepła jest wysoka efektywność związana z niewielką podatnością gruntu na zmiany warunków atmosferycznych. Odwierty do pomp ciepła najlepiej wykonać przed budową domu lub po wykonaniu fundamentów przede wszystkim tyczy się to mniejszych działek. Głębokość odwiertów uzależniona jest od dostępności miejsca oraz ilość energii potrzebnej do uzyskania z gruntu. Przy projektowaniu instalacji należy rozważnie podejść do kwestii rozmieszczenia sond aby nie doprowadzić do nadmiernej eksploatacji oraz zapewnić regenerację dolnego źródła latem. Najlepiej jeżeli całość – od projektu do założenia instalacji powierzy się ekspertom. Na koniec dodajmy, że alternatywne do pionowych kolektorów są poziome wymienniki ciepła do pomp ciepła. Rzadziej stosowane ze względu na wymaganą większą powierzchnię, ale użytkownicy chwalą je sobie równie mocno jak pionowe. Wybór zależy od wielu czynników, które najlepiej będzie omówić ze specjalistami.