Instalacje wentylacyjne


Wentylacja jest bardzo ważnym elementem każdego z domów jest to jeden z priorytetów każdego z inwestorów w trakcie budowy. Głównym celem wentylacji w budynkach mieszkalnych jest utrzymanie w pomieszczeniach świeżego powietrza dlatego w domach jednorodzinnych potrzebna jest instalacja wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Jeśli w budynku nie będzie prawidłowej wymiany zanieczyszczonego powietrza i zastępowania go świeżym będą gromadzić się w nim różne zanieczyszczenia. Niesprawna wentylacja w pomieszczeniach w których jest instalacja gazowa, kominek, kuchenka, kocioł może nawet doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla tzw. czadem.

Najbardziej popularnym i najprostszym systemem wentylacji jest wentylacja grawitacyjna. Idea tego systemu oparta jest jak sama nazwa wskazuje na naturalnych procesach zachodzących w środowisku czyli fizyczne wykorzystanie grawitacji. Świeże powietrze napływa przez nawiewniki natomiast usuwane jest kanałami wywiewnymi. Jednak problemem tej wentylacji może okazać się koszt związany z brakiem możliwości zapanowania w okresie zimowym nad ilością dopływającego powietrza. W okresie zimowym taki system może zwiększyć koszty eksploatacyjne za ogrzewanie budynku.

Innym rozwiązaniem jest instalacja wentylacji mechanicznej, zwanej potocznie wymuszoną. Wentylator wymusza przepływ powietrza w domu. Wentylacja mechaniczna może być wywiewna jak również nawiewno- wywiewna. Nie zmienia to jednak problemu kosztów ogrzania powietrza napływającego. Kolejną z opcji zastosowania wentylacji jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja). W przypadku zastosowania takiej instalacji obniżamy koszty ogrzewania wykorzystując ciepło, które jest wywiewane. Taki system wymaga jednak większej rozbudowy kanałów niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej, najdroższą częścią takiej instalacji jest sama centrala wentylacyjna.