Dotacje do pomp ciepła


Od kilku lat możemy zauważyć wzrost zainteresowania pompami ciepła, coraz więcej osób decyduje się na użytkowanie tego urządzenia w budynkach jedno i wielorodzinnych między innymi z powodu niskich kosztów eksploatacyjnych, niezawodności i ekologiczności w porównaniu do tradycyjnych technologii ogrzewania budynków mieszkalnych. Tak naprawdę jedyną wadą pomp ciepła jest ich koszt instalacji w porównaniu do innych źródeł ogrzewania. Jednak inwestorzy decydujący się na zakup pompy ciepła mogą skorzystać z dofinansowań na zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej. Program o którym mowa „ czyste powietrze” uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przeznaczony przede wszystkim na termomodernizację w ramach walki ze smogiem ale także w przypadku nowobudowanych budynków, które dopiero powstają i nie mają jeszcze przekazania lub zgłoszenia do użytkowania można starać się o wsparcie na zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu. Maksymalny koszt kwalifikowany w przypadku pomp ciepła wynosi do 53 tys. zł w przypadku pomp gruntowych koszt kwalifikowany wynosi do 45 tys. zł i obejmuje zakup sprzętu oraz instalację natomiast w przypadku pomp powietrznych koszt kwalifikowany wynosi do 30 tys. zł.

Pompy ciepła najlepiej sprawdzają się w domach dobrze ocieplonych, ale tym też nie musimy się przejmować, ponieważ program „czyste powietrze” przewiduje również docieplenie budynków. Działanie programu przewidywane jest na najbliższe 10 lat, więc nawet osoby dopiero planujące budowę domu mogą mieć w perspektywie skorzystanie z dotacji.